TERMS AND CONDITIONS

Home » TERMS AND CONDITIONS

THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi là công ty Songbac-tructuyen (“Công ty,” “chúng tôi,” “chúng ta,” “của chúng tôi”).

Chúng tôi vận hành trang web https://songbac-tructuyen.xyz/ (gọi là “Trang web”), cũng như bất kỳ sản phẩm và dịch vụ liên quan nào đề cập hoặc liên kết đến các điều khoản pháp lý này (gọi là “Các Điều Khoản Pháp Lý”) (tổng cộng gọi là “Dịch vụ”).

Chúng tôi là nền tảng casino trực tuyến cung cấp các trò chơi casino trực tuyến uy tín và tốt nhất mà bạn có thể tham gia.

Những Điều Khoản Pháp Lý này tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn, có hoặc không phải là cá nhân (“bạn”), và Công ty Songbac-tructuyen, liên quan đến quyền truy cập và việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Bằng việc truy cập Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo tất cả các Điều Khoản Pháp Lý này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY, BẠN CẦN PHẢI NGHỈ VIỆC SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước về bất kỳ thay đổi dự định nào đối với Dịch vụ bạn đang sử dụng. Các Điều Khoản Pháp Lý sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi được đăng hoặc thông báo cho bạn qua [email protected], như đã nêu trong thư điện tử. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản đã được sửa đổi.

Dịch vụ được dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao của các Điều Khoản Pháp Lý này cho hồ sơ của bạn.

1. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thông tin cung cấp khi sử dụng Dịch vụ không dành cho việc phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ lãnh thổ hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng như vậy sẽ vi phạm pháp luật hoặc quy định hoặc sẽ đòi hỏi chúng tôi phải đăng ký trong phạm vi lãnh thổ hoặc quốc gia đó. Do đó, những người chọn truy cập Dịch vụ từ các địa điểm khác sẽ tự chịu trách nhiệm cá nhân về việc tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và khi luật pháp địa phương áp dụng.

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trí tuệ của chúng tôi

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trong Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung”), cũng như các thương hiệu, dịch vụ thương hiệu và biểu trưng chứa trong đó (gọi là “Nhãn hiệu”).

Nội dung và Nhãn hiệu của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật về thương hiệu (và nhiều quyền sở hữu trí tuệ và luật cạnh tranh không lành mạnh khác) và các hiệp ước tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới.

Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trong hoặc qua Dịch vụ “TƯƠNG TỰ NHƯ NÓ” cho mục đích cá nhân, không thương mại hoặc mục đích kinh doanh nội bộ của bạn.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Dưới điều kiện tuân thủ các Điều Khoản Pháp Lý này, bao gồm cả phần “HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM” dưới đây, chúng tôi cấp bạn một giấy phép không độc quyền, không có khả năng chuyển giao, có thể thu hồi để:

 • Truy cập Dịch vụ; và
 • Tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã truy cập một cách đúng đắn, chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân, không thương mại hoặc mục đích kinh doanh nội bộ của bạn.

Trừ khi được quy định trong phần này hoặc ở bất kỳ nơi nào khác trong các Điều Khoản Pháp Lý của chúng tôi, không có phần nào của Dịch vụ và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái sản xuất, tổng hợp, đăng lại, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền tải, phân phối, bán, cấp phép hoặc khai thác bằng bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu vượt qua phần này hoặc bất kỳ nơi nào khác trong các Điều Khoản Pháp Lý của chúng tôi, vui lòng đưa ra yêu cầu của bạn tới: __________. Nếu chúng tôi cho phép bạn đăng, sao chép hoặc hiển thị công khai bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung của chúng tôi, bạn phải xác định chúng tôi là chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu giấy phép của Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu và đảm bảo rằng bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thông báo tài sản độc quyền nào xuất hiện hoặc có thể nhìn thấy trên bài đăng, sao chép hoặc hiển thị nội dung của chúng tôi.

Chúng tôi dự phòng tất cả các quyền không được cấp cho bạn trong và đối với Dịch vụ, Nội dung và Nhãn hiệu.

Bất kỳ vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ này sẽ cấu thành vi phạm chất cấu thành của các Điều Khoản Pháp Lý của chúng tôi và quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Các bài đăng của bạn

Vui lòng xem xét phần này và phần “HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM” một cách cẩn thận trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ (a) quyền bạn trao cho chúng tôi và (b) các nghĩa vụ bạn phải thực hiện khi bạn đăng bài hoặc tải lên bất kỳ nội dung nào thông qua Dịch vụ.

Bài đăng: Bằng cách gửi trực tiếp cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi, ý kiến, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác về Dịch vụ (“Bài đăng”), bạn đồng ý giao toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ trong Bài đăng đó cho chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ sở hữu Bài đăng này và được quyền sử dụng và phổ biến nó một cách không hạn chế cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, có tính thương mại hoặc không, mà không cần công nhận hoặc đền bù cho bạn.

Bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn đăng hoặc tải lên: Bằng cách gửi Bài đăng cho chúng tôi qua bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bạn:

 • Xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với phần “HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM” của chúng tôi và sẽ không đăng, gửi, xuất bản, tải lên hoặc truyền tải qua Dịch vụ bất kỳ Bài đăng nào vi phạm pháp luật, quấy rối, căm ghét, gây hại, bôi nhọ, xúc phạm, phân biệt đối xử, đe dọa bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào, có tính chất tình dục, sai lệch, không chính xác, lừa dối hoặc gây hiểu lầm;
 • Theo phạm vi cho phép theo luật pháp áp dụng, từ bỏ bất kỳ quyền đạo đức nào đối với bất kỳ Bài đăng nào như vậy;
 • Đảm bảo rằng bất kỳ Bài đăng nào đó là nguyên bản của bạn hoặc bạn có quyền và giấy phép cần thiết để gửi những Bài đăng đó và bạn có toàn quyền ủy quyền cho chúng tôi các quyền được nêu trên đối với Bài đăng của bạn; và
 • Cam đoan và đại diện rằng Bài đăng của bạn không cấu thành thông tin bí mật.

Bạn chịu trách nhiệm duy nhất về Bài đăng của bạn và bạn đồng ý rõ ràng bồi thường cho chúng tôi bất kỳ mất mát nào chúng tôi có thể phải chịu vì việc vi phạm của bạn đối với (a) phần này, (b) quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc (c) luật pháp áp dụng.

3. TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và cam đoan rằng: (1) bạn có khả năng pháp lý và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản Pháp Lý này; (2) bạn không phải là người dưới 18 tuổi ở lãnh thổ bạn cư trú; (3) bạn sẽ không truy cập Dịch vụ thông qua cách thức tự động hoặc không phải của con người, có thể là thông qua bot, script hoặc bất kỳ cách nào khác; (4) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được ủy quyền nào; và (5) việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định nào hiện hành.

Nếu bạn cung cấp thông tin nào đó không chính xác, không đúng, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ việc sử dụng hiện tại hoặc tương lai nào của Dịch vụ (hoặc một phần nào đó của nó).

4. CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Dịch vụ không được sử dụng trong kết nối với bất kỳ hoạt động thương mại nào trừ những hoạt động được chúng tôi chấp thuận hoặc phê duyệt cụ thể.

Là người sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý không:

 • Lấy một cách có hệ thống dữ liệu hoặc nội dung khác từ Dịch vụ để tạo hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, bộ biên tập, cơ sở dữ liệu hoặc danh bạ mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
 • Lừa dối, gian lận hoặc đánh lừa chúng tôi và người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ cố gắng nào để thu thập thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
 • Lách luật, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép Nội dung hoặc thi hành các giới hạn về việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Nội dung chứa trong đó.
 • Đánh giá thấp, làm mất uy tín hoặc gây hại, theo quan điểm của chúng tôi, đến chúng tôi và/hoặc Dịch vụ.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào thu thập từ Dịch vụ để quấy rối, lạm dụng hoặc gây hại cho người khác.
 • Sử dụng không đúng cách dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi các báo cáo giả mạo về lạm dụng hoặc hành vi không đúng cách.
 • Sử dụng Dịch vụ một cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định nào hiện hành.
 • Tham gia vào việc khung hình hoặc liên kết không được phép đến Dịch vụ.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) các virus, ngựa gỗ Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm việc sử dụng chữ cái in hoa và gửi thư rác (đăng thông tin lặp đi lặp lại), gây cản trở cho việc sử dụng không gián đoạn của bất kỳ bên nào đó và thúc đẩy việc sử dụng không bị giới hạn của Dịch vụ hoặc sửa đổi, làm hỏng, gây rối, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, hoạt động hoặc bảo trì của Dịch vụ.
 • Tham gia vào việc sử dụng tự động của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng script để gửi bình luận hoặc tin nhắn, hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu nào, máy robot hoặc các công cụ khai thác dữ liệu tương tự và trích xuất dữ liệu.
 • Xóa thông báo về bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác từ bất kỳ Nội dung nào.
 • Cố gắng giả mạo người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin chủ động hoặc bị động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gifs”), 1×1 pixel, dấu web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “spyware” hoặc “cơ chế thu thập chủ động” hoặc “pcms”).
 • Gây cản trở, gây rối hoặc tạo gánh nặng không cần thiết cho Dịch vụ hoặc các mạng hoặc dịch vụ kết nối với Dịch vụ.
 • Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại diện nào của chúng tôi đang cung cấp một phần của Dịch vụ cho bạn.
 • Cố gắng tránh qua bất kỳ biện pháp nào của Dịch vụ được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế việc truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ.
 • Sao chép hoặc thích nghi phần mềm của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã nguồn khác.
 • Trừ khi được cho phép bởi luật pháp áp dụng, giải mã, dịch mã nguồn, phân tích mã nguồn hoặc đảo ngược bất kỳ phần nào của phần mềm bao gồm hoặc có bất kỳ cách nào tạo thành một phần của Dịch vụ.
 • Trừ khi có thể là kết quả của việc sử dụng tiêu chuẩn của máy chủ tìm kiếm hoặc trình duyệt Internet, sử dụng, triển khai hoặc phân phát bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ chương trình máy quét, robot, công cụ cheat, công cụ chặn, hoặc người đọc ngoại tuyến nào truy cập Dịch vụ, hoặc sử dụng hoặc triển khai bất kỳ script không được ủy quyền hoặc phần mềm khác nào.
 • Sử dụng một đại lý mua hàng hoặc đại lý mua hàng để thực hiện mua sắm trên Dịch vụ.
 • Sử dụng Dịch vụ một cách không được ủy quyền, bao gồm việc thu thập tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của người dùng bằng cách điện tử hoặc các phương tiện khác để gửi email không được yêu cầu hoặc tạo tài khoản người dùng bằng cách tự động hoặc dưới danh nghĩa giả mạo.
 • Sử dụng Dịch vụ như một phần của bất kỳ nỗ lực cạnh tranh nào với chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Nội dung cho bất kỳ mục đích tạo thu nhập hoặc doanh nghiệp thương mại nào khác.
 • Bán hoặc chuyển nhượng hồ sơ của bạn.
 • Sử dụng Dịch vụ để quảng cáo hoặc cung cấp bán hàng và dịch vụ.

5. ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI DÙNG TẠO RA

Dịch vụ không cung cấp cho người dùng việc gửi hoặc đăng nội dung. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối hoặc phát sóng nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, bài viết, video, âm thanh, hình ảnh, bình luận, gợi ý, thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (tổng hợp, “Đóng Góp”). Đóng Góp có thể được người dùng khác trên Dịch vụ xem và thông qua các trang web của bên thứ ba. Vì vậy, bất kỳ Đóng Góp nào bạn truyền tải có thể được xử lý theo Chính Sách Bảo Mật của Dịch vụ. Khi bạn tạo hoặc làm cho sẵn bất kỳ Đóng Góp nào, bạn đồng thời tuyên bố và cam đoan rằng:

 • Việc tạo ra, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc biểu diễn công khai, và việc truy cập, tải về hoặc sao chép Đóng Góp của bạn không và sẽ không vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn là người tạo ra và sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, sự phê chuẩn, phát hành và quyền cho phép chúng tôi, Dịch vụ và người dùng khác của Dịch vụ sử dụng Đóng Góp của bạn theo bất kỳ cách nào được xem xét bởi Dịch vụ và các Điều Khoản Pháp Lý này.
 • Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, phê chuẩn và/hoặc sự cho phép của từng cá nhân cụ thể cụ thể nào đó trong Đóng Góp của bạn để cho phép việc sử dụng tên hoặc hình ảnh của từng cá nhân cụ thể đó để bao gồm và sử dụng Đóng Góp của bạn theo bất kỳ cách nào được xem xét bởi Dịch vụ và các Điều Khoản Pháp Lý này.
 • Đóng Góp của bạn không sai lệch, không chính xác hoặc làm dẫn đến hiểu nhầm.
 • Đóng Góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc bất kỳ vật liệu quảng cáo, tài liệu khuyến mãi, hình thức xây dựng kim tự tháp, thư chuỗi, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc các hình thức thuyết phục khác.
 • Đóng Góp của bạn không obscene, kích thích, đồ dơi, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, vu khống, phỉ báng hoặc có tính chất gây phản cảm khác (theo quyết định của chúng tôi).
 • Đóng Góp của bạn không làm trò cười, chế nhạo, bôi bẩn, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
 • Đóng Góp của bạn không được sử dụng để quấy rối hoặc đe dọa (theo nghĩa pháp lý của các thuật ngữ này) bất kỳ người khác nào và để thúc đẩy bạo lực đối với một người cụ thể hoặc một lớp người cụ thể nào đó.
 • Đóng Góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc áp dụng nào.
 • Đóng Góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Đóng Góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe hoặc phúc lợi của trẻ em.
 • Đóng Góp của bạn không bao gồm bất kỳ bình luận gây phản cảm nào có liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
 • Đóng Góp của bạn không vi phạm, hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản Pháp Lý này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định áp dụng nào.
 • Mọi việc sử dụng của Dịch vụ vi phạm điều khoản trên sẽ vi phạm các Điều Khoản Pháp Lý này và có thể dẫn đến, giữa các điều, chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền sử dụng Dịch vụ của bạn.

6. GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

Bạn và Dịch vụ đều đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu cá nhân nào bạn cung cấp theo các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật và sự lựa chọn của bạn (bao gồm cài đặt).

Bằng cách gửi ý kiến đóng góp hoặc phản hồi khác về Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ ý kiến đóng góp đó cho bất kỳ mục đích nào mà không cần bồi thường cho bạn.

Chúng tôi không tuyên bố bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Đóng Góp của bạn. Bạn giữ toàn quyền sở hữu đầy đủ của tất cả Đóng Góp của bạn và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu độc quyền khác liên quan đến Đóng Góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong Đóng Góp của bạn được cung cấp bởi bạn trong bất kỳ lĩnh vực nào trên Dịch vụ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Đóng Góp của bạn cho Dịch vụ và bạn đồng ý mạnh mẽ để giải phóng chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm và không bắt kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến Đóng Góp của bạn.

7. WEBSITE VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web) các liên kết đến các trang web khác (“Trang web bên thứ ba”) cũng như các bài viết, hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng, phần mềm và nội dung hoặc mặt hàng khác thuộc sở hữu hoặc bắt nguồn từ bên thứ ba (“Nội dung bên thứ ba”). Trang web bên thứ ba và Nội dung bên thứ ba không được chúng tôi điều tra, theo dõi hoặc kiểm tra về tính chính xác, tính phù hợp hoặc tính hoàn chỉnh, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Trang web bên thứ ba nào được truy cập thông qua Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung bên thứ ba nào được đăng trên, có sẵn qua hoặc được cài đặt từ Dịch vụ, bao gồm nội dung, tính chính xác, tính thất vọng, quan điểm, tính đáng tin cậy, quyền riêng tư hoặc các chính sách khác hoặc chứa trong Trang web bên thứ ba hoặc Nội dung bên thứ ba. Việc bao gồm, liên kết hoặc cho phép việc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web bên thứ ba hoặc bất kỳ Nội dung bên thứ ba nào không ngụ ý sự phê chuẩn hoặc ủng hộ của chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời bỏ Dịch vụ và truy cập Trang web bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung bên thứ ba nào, bạn làm như vậy tự rủi ro của bạn, và bạn nên biết rằng các Điều Khoản Pháp Lý này không còn hiệu lực. Bạn nên xem xét các điều khoản và chính sách áp dụng, bao gồm quyền riêng tư và các thực hành thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập từ Dịch vụ hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Dịch vụ. Mọi giao dịch bạn thực hiện thông qua Trang web bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác, và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các giao dịch như vậy giữa bạn và bên thứ ba tương ứng. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không ủng hộ các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web bên thứ ba và bạn sẽ không đổ lỗi cho chúng tôi về bất kỳ thiệt hại nào do việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ như vậy. Hơn nữa, bạn sẽ không đổ lỗi cho chúng tôi về bất kỳ thiệt hại nào bạn gặp phải hoặc thiệt hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ Nội dung bên thứ ba nào hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web bên thứ ba.

8. QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Chúng tôi giữ quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để:

 • Theo dõi Dịch vụ để phát hiện các vi phạm của các Điều Khoản Pháp Lý này.
 • Thực hiện các hành động pháp lý phù hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, vi phạm luật pháp hoặc các Điều Khoản Pháp Lý này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho cơ quan chức năng.
 • Theo quyết định của chúng tôi, và không giới hạn, thông báo hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Dịch vụ hoặc tắt tất cả các tệp tin và nội dung mà quá lớn hoặc có bất kỳ cách nào làm gánh nặng đối với hệ thống của chúng tôi.
 • Quản lý Dịch vụ theo cách thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và để tạo điều kiện hoạt động đúng đắn của Dịch vụ.

Bản dịch này được thực hiện theo đúng định dạng yêu cầu của bạn với các tiêu đề mức 1 (h1), mức 2 (h2) và mức 3 (h3). Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có yêu cầu khác, vui lòng cho tôi biết.

9. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem xét Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại: https://songbac-tructuyen.xyz/privacy-policy/. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được tích hợp vào trong các Điều Khoản Pháp Lý này. Xin lưu ý rằng Dịch vụ được lưu trữ tại Việt Nam. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới có luật hoặc yêu cầu khác về việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật áp dụng tại Việt Nam, sau một thời gian sử dụng liên tục Dịch vụ, bạn đang chuyển dữ liệu của mình đến Việt Nam và bạn đồng ý rõ ràng để dữ liệu của bạn được chuyển và xử lý tại Việt Nam.

10. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều Khoản Pháp Lý này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Dịch vụ. MÀ KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ QUY ĐỊNH NÀO KHÁC TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, THEO QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BAO GỒM CHẶN CÁC ĐỊA CHỈ IP CỤ THỂ), ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGƯỜI NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO HOẶC VÌ KHÔNG CÓ LÝ DO NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CHO VIỆC VI PHẠM BẤT KỲ ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM, HOẶC ĐẢM BẢO NÀO CHỨA TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY HOẶC CỦA BẤT KỲ LUẬT LẠ HOẶC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO DỊCH VỤ HOẶC XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐĂNG TẢI BẤT KỲ LÚC NÀO, MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO, THEO QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do nào, bạn sẽ không được phép đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc mượn, hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể đang đại diện cho bên thứ ba đó. Ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các hành động pháp lý phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc tìm kiếm đền bù dân sự, hình sự và cấm đoán.

11. SỬA ĐỔI VÀ GIÁN ĐOẠN

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc loại bỏ nội dung của Dịch vụ bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào tùy ý của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự thay đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn luôn có sẵn. Chúng tôi có thể gặp vấn đề về phần cứng, phần mềm hoặc vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Dịch vụ, d导致干扰,延迟或错误。 Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm ngừng, ngừng hoặc sửa đổi Dịch vụ bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm gì về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc phiền hà gì do sự không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ trong bất kỳ thời gian nào hoặc việc ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ. Không có điều gì trong các Điều Khoản Pháp Lý này sẽ được hiểu là chúng tôi có nghĩa vụ duy trì và hỗ trợ Dịch vụ hoặc cung cấp bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến Dịch vụ.

12. LUẬT PHÁP

Các Điều Khoản Pháp Lý này sẽ được quy định theo và được xác định theo luật pháp của Việt Nam. Songbac-tructuyen corps và bạn tự nguyện đồng ý rằng tòa án của Việt Nam sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến các Điều Khoản Pháp Lý này.

13. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bạn đồng ý không thể thu hồi tất cả các tranh chấp liên quan đến các Điều Khoản Pháp Lý này hoặc quan hệ pháp lý được thiết lập bằng các Điều Khoản Pháp Lý này đến thẩm quyền của tòa án Việt Nam. Songbac-tructuyen corps cũng sẽ duy trì quyền đưa ra các vụ kiện liên quan đến bản chất của vấn đề trong tòa án của quốc gia mà bạn cư trú hoặc, nếu các Điều Khoản Pháp Lý này được ký kết trong quá trình bạn kinh doanh hoặc nghề nghiệp của bạn, tại quốc gia nơi bạn có nơi kinh doanh chính.

14. SỬA LỖI

Có thể có thông tin trên Dịch vụ chứa lỗi chính tả, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính sẵn có và các thông tin khác. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa chữa bất kỳ lỗi chính tả, không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Dịch vụ bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước.

15. TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Dịch vụ được cung cấp theo nguyên tắc “như cấu trúc” và “như có sẵn”. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ nằm ở rủi ro duy nhất của bạn. Đến mức tối đa cho phép bởi luật pháp, chúng tôi từ chối tất cả các bảo hành, bày tỏ hoặc ngụ ý, liên quan đến Dịch vụ và việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo hành ngụ ý về tính hiệu quả kinh doanh, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo hành hoặc đại diện nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung của Dịch vụ hoặc nội dung của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động nào liên kết đến Dịch vụ và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm cho (1) các lỗi, sai sót hoặc không chính xác của nội dung và tài liệu, (2) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, bất kỳ loại nào, do việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn, (3) bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng trái phép nào vào máy chủ an toàn của chúng tôi và/hoặc bất kỳ thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài chính nào được lưu trữ trong đó, (4) bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền tải đến hoặc từ Dịch vụ, (5) bất kỳ lỗi, virus, Trojan hoặc những thứ tương tự có thể được truyền tải đến hoặc qua Dịch vụ bởi bất kỳ bên thứ ba nào, và/hoặc (6) bất kỳ lỗi hoặc sót trong bất kỳ nội dung và tài liệu nào hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào thuộc bất kỳ loại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng, truyền tải hoặc có sẵn qua Dịch vụ. Chúng tôi không bảo hành, ủng hộ, đảm bảo hoặc đảm nhận trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba thông qua Dịch vụ, bất kỳ trang web nào được liên kết, hoặc bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động nào được đặc biệt quảng cáo trong bất kỳ banner hoặc quảng cáo khác và chúng tôi sẽ không tham gia hoặc chịu trách nhiệm trong bất kỳ cách nào đối với việc theo dõi giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Như khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua bất kỳ phương tiện hoặc trong bất kỳ môi trường nào, bạn nên sử dụng đánh giá cá nhân tốt nhất và thận trọng khi cần thiết.

16. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, PHÁT TRIỂN, GƯƠM, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRÌNH KHÁC NHAU, BAO GỒM LỢI NHUẬN BỊ MẤT, THU NHẬP BỊ MẤT, MẤT DỮ LIỆU HOẶC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. BẤT KỂ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ MÀ CÓ NỘI DUNG TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ BẤT KỲ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO, SẼ LUÔN LUÔN BỊ GIỚI HẠN TỚI . CÁC LUẬT PHÁP CỦA CÁC TIỂU BANG CỤ THỂ Ở HOA KỲ VÀ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO HÀNH NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ CÁC THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH. NẾU CÁC LUẬT PHÁP NÀY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM HOẶC GIỚI HẠN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN LỢI BỔ SUNG.

17. BẢO VỆ

Bạn đồng ý bảo vệ, miễn trừ trách nhiệm và bảo vệ chúng tôi, bao gồm các công ty con, công ty liên kết và tất cả các cán bộ, đại diện, đối tác và nhân viên của chúng tôi khỏi mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm cả phí và chi phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đóng phí hoặc phát sinh từ: (1) việc sử dụng Dịch vụ; (2) vi phạm các Điều Khoản Pháp Lý này; (3) bất kỳ vi phạm nào của bạn về các tuyên bố và bảo đảm của bạn được nêu trong các Điều Khoản Pháp Lý này; (4) việc vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn vào quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (5) bất kỳ hành động có hại nào đối với bất kỳ người dùng khác của Dịch vụ mà bạn kết nối thông qua Dịch vụ. Bất kể điều gì đã được nêu trên, chúng tôi bảo lưu quyền, trả phí của bạn, để giả định quyền tự quyết định duy nhất và kiểm soát mọi vấn đề mà bạn phải bảo vệ chúng tôi, và bạn đồng ý hợp tác, trả phí của bạn, với quá trình bảo vệ độc quyền và kiểm soát của chúng tôi đối với các yêu cầu đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ yêu cầu, hành động hoặc vụ kiện nào thuộc phạm vi bảo vệ này khi nhận biết được.

18. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu mà bạn truyền qua Dịch vụ để quản lý hiệu suất của Dịch vụ, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả dữ liệu bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm đối với bạn đối với bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào của dữ liệu như vậy và bạn đây tuyên bố từ bỏ mọi quyền kiện cáo đối với chúng tôi phát sinh từ bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào của dữ liệu như vậy.

19. GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Việc truy cập Dịch vụ, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến đều tạo thành giao tiếp điện tử. Bạn đồng ý nhận các giao tiếp điện tử, và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các giao tiếp khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn điện tử, qua email và trên Dịch vụ, đều đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà giao tiếp đó cần phải được viết. BẠN ĐỒNG Ý SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC, VÀ SỰ GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC BẮT ĐẦU HOẶC HOÀN THÀNH BỞI CHÚNG TÔI HOẶC QUA DỊCH VỤ. Bạn bây giờ từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu dựa trên bất kỳ luật pháp nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà yêu cầu chữ ký gốc hoặc việc chuyển hoặc bảo quản các hồ sơ không điện tử, hoặc về việc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ cách nào khác ngoài các phương tiện điện tử.

20. LINH TINH

Những Điều Khoản Pháp Lý này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được đăng bởi chúng tôi trên Dịch vụ hoặc liên quan đến Dịch vụ, cùng chiếm toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều Khoản Pháp Lý này sẽ không hoạt động như một việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Điều Khoản Pháp Lý này hoạt động tối đa theo phạm vi cho phép bởi luật pháp. Chúng tôi có thể giao toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại, chậm trễ hoặc sự không thực hiện do bất kỳ nguyên nhân nào vượt quá kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ quy định hoặc một phần của quy định của Điều Khoản Pháp Lý này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, thì quy định hoặc phần quy định đó được coi là có thể chia tách khỏi Điều Khoản Pháp Lý này và không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực hiện của bất kỳ quy định còn lại nào. Không có một sự hợp tác, đối tác, quan hệ lao động hoặc đại diện nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do Điều Khoản Pháp Lý này hoặc việc sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Điều Khoản Pháp Lý này sẽ không được hiểu theo cách chúng tôi đã viết. Bạn bây giờ từ bỏ bất kỳ quyền tự vệ nào bạn có dựa trên hình thức điện tử của Điều Khoản Pháp Lý này và sự thiếu chữ ký của các bên để ký Điều Khoản Pháp Lý này.

SÒNG BẠC HÀNG ĐẦU

2,000,000 VNĐ cho thành viên mới + 213 điểm thưởng khi đăng ký + 150% tiền thưởng quay hũ

Nhận 320K+20 Vòng quay miễn phí + 100% thưởng chào mừng + 01 áo thun NGOẠI HẠNG ANH

100% nạp đầu lên đến 2,500,000đ + Thưởng thêm 30% khi nhập mã code 1x_182075

60,000 VNĐ thưởng đăng ký + 400% lên đến 300 USD + 100 vòng quay miễn phí

W88
90.000đ thưởng đăng ký + 100% thưởng chào mừng
K8

Nhận 88k khi xác thực SĐT + Điểm danh mỗi ngày nhận tiền thưởng + 10% tiền gửi mỗi ngày lên đến 2,000,000 VND

Parimatch: 100% thưởng chào mừng

M88

125% thưởng chào mừng casino lên đến1,888 VNĐ + 188% tiền thưởng quay hũ 

60,000 VNĐ thưởng đăng ký + 100% thưởng chào mừng

GlobalOdds: 200% tiền thưởng chào mừng + 100% tiền thưởng tiền gửi