PRIVACY POLICY

Home » PRIVACY POLICY

Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng bạn đến với songbac tructuyen!

Những điều khoản và điều kiện này đề cập đến các quy định và quy tắc sử dụng trang web của songbac-tructuyen.com, nằm tại https://songbac-tructuyen.xyz/.

Khi truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Đừng tiếp tục sử dụng songbac tructuyen nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Các thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố Quyền riêng tư và Thông báo Miễn trách nhiệm và tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Người dùng” đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng ta”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên”, hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chúng tôi. Tất cả các thuật ngữ đề cập đến sự cung cấp, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ của chúng tôi đối với Khách hàng theo cách thích hợp nhất để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng về cung cấp dịch vụ được quy định bởi Công ty, tuân theo và tuân theo luật pháp hiện hành của Việt Nam. Bất kỳ việc sử dụng các thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, chữ hoa và/hoặc “anh ấy”/”cô ấy” hoặc “họ” đều được coi là có thể thay thế và do đó được coi là đề cập đến cùng một cái gì đó.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie. Khi truy cập songbac tructuyen, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo thỏa thuận với Chính sách Quyền riêng tư của songbac-tructuyen.com.

Hầu hết các trang web tương tác sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được sử dụng bởi trang web của chúng tôi để kích hoạt tính năng của một số khu vực nhất định, giúp người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, songbac-tructuyen.com và/hoặc các chủ sở hữu bản quyền sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên songbac tructuyen. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập tài liệu này từ songbac tructuyen cho việc sử dụng cá nhân của bạn, tuân theo các hạn chế được đặt trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Tái xuất bản tài liệu từ songbac tructuyen
 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép tài liệu từ songbac tructuyen
 • Sao chép hoặc nhân bản tài liệu từ songbac tructuyen
 • Phân phối lại nội dung từ songbac tructuyen

Thỏa thuận này bắt đầu từ ngày này. Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi được tạo ra với sự trợ giúp của Máy tạo Điều khoản và Điều kiện Miễn phí.

Một số phần của trang web này cung cấp cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến và thông tin trong một số khu vực cụ thể của trang web. songbac-tructuyen.com không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét Bình luận trước khi xuất hiện trên trang web. Bình luận không phản ánh quan điểm và ý kiến của songbac-tructuyen.com, các đại diện của nó và/hoặc các liên kết. Bình luận phản ánh quan điểm và ý kiến của người đăng quan điểm và ý kiến của họ. Trong phạm vi cho phép theo luật pháp áp dụng, songbac-tructuyen.com không chịu trách nhiệm về Bình luận hoặc về bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc trải qua do việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc xuất hiện của Bình luận trên trang web này.

songbac-tructuyen.com bảo lưu quyền theo dõi tất cả Bình luận và loại bỏ bất kỳ Bình luận nào có thể coi là không phù hợp, xúc phạm hoặc gây vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn cam đoan và đại diện rằng:

 • Bạn có quyền đăng Bình luận trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng thuận cần thiết để làm như vậy;
 • Bình luận không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bản quyền, sáng chế hoặc thương hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Bình luận không chứa bất kỳ nội dung nào có tính lăng mạ, phỉ báng, xúc phạm, không đúng mực hoặc không hợp pháp khác nào vi phạm quyền riêng tư
 • Bình luận sẽ không được sử dụng để kêu gọi hoặc quảng cáo doanh nghiệp hoặc khách hàng hoặc thực hiện các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Bạn trao quyền cho songbac-tructuyen.com một giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép và ủy quyền người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Bình luận nào của bạn dưới bất kỳ hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.

Liên kết tới Nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết tới trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận bằng văn bản trước:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Tổ chức tin tức;
 • Người phân phối thư mục trực tuyến có thể liên kết tới trang web của chúng tôi theo cách tương tự như họ liên kết tới trang web của các doanh nghiệp đã được liệt kê khác; và
 • Các Doanh nghiệp được chấp thuận toàn hệ thống ngoại trừ tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết tới trang web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi, đến các xuất bản phẩm hoặc đến thông tin trên trang web của chúng tôi miễn là liên kết: (a) không có bất kỳ cách nào gây hiểu lầm; (b) không sai khiến rằng liên kết này được tài trợ, chứng nhận hoặc phê duyệt bởi bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của nó; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau đây:

 • Các nguồn thông tin thường xuyên được biết đến cho người tiêu dùng và/doanh nghiệp;
 • Các trang cộng đồng .com;
 • Các hội hoặc các nhóm đại diện cho các tổ chức từ thiện;
 • Người phân phối thư mục trực tuyến;
 • Cổng thông tin trực tuyến;
 • Các công ty kế toán, luật và tư vấn; và
 • Các cơ sở giáo dục và các hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết không khiến chúng tôi trông bất lợi đối với chúng tôi hoặc đối với các doanh nghiệp được chấp thuận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích đối với chúng tôi từ sự hiển thị của liên kết bù đắp sự vắng mặt của songbac-tructuyen.com; và (d) liên kết nằm trong ngữ cảnh của thông tin nguồn tài nguyên tổng quan của bên liên kết.

Các tổ chức này có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết: (a) không có bất kỳ cách nào gây hiểu lầm; (b) không sai khiến rằng liên kết này được tài trợ, chứng nhận hoặc phê duyệt bởi bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của nó; và (c) phù hợp với ngữ cảnh và định dạng của nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được sử dụng logo của songbac-tructuyen.com hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có hợp đồng cấp phép thương hiệu.

iFrames

Mà không cần sự chấp thuận và sự cho phép bằng văn bản trước, bạn không thể tạo khung xung quanh các trang web của chúng tôi mà thay đổi bất kỳ cách nào về trình bày hoặc diện mạo của trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm về Nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi khỏi tất cả các yêu cầu mà nổi lên trên trang web của bạn. Không nên xuất hiện bất kỳ liên kết nào trên bất kỳ trang web nào có thể được hiểu là vu khống, obscene hoặc tội phạm hoặc vi phạm, vi phạm hoặc thúc đẩy việc vi phạm hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba.

Bảo lưu quyền lợi

Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu bạn loại bỏ tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào tới trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý loại bỏ ngay lập tức tất cả các liên kết tới trang web của chúng tôi khi chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi những điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết tới trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo và tuân theo những điều khoản và điều kiện liên kết này.

Loại bỏ liên kết từ trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi mà bạn cho là không phù hợp với bất kỳ lý do nào, bạn có quyền liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu loại bỏ liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ làm như vậy hoặc phản hồi trực tiếp cho bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; cũng như chúng tôi không hứa đảm bảo rằng trang web luôn có sẵn hoặc rằng tài liệu trên trang web được cập nhật.

Miễn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật pháp áp dụng, chúng tôi loại trừ tất cả các sự đại diện, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có điều gì trong miễn trách nhiệm này sẽ:

 • Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc bạn đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân;
 • Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc bạn đối với gian lận hoặc biểu hiện gian lận gian lận;
 • Giới hạn bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi hoặc bạn theo bất kỳ cách nào mà luật pháp áp dụng không cho phép; hoặc
 • Loại trừ bất kỳ trách nhiệm của chúng tôi hoặc bạn mà không thể bị loại trừ dưới luật pháp áp dụng.

Các hạn chế và nghiêm cấm trách nhiệm được quy định trong phần này và nơi khác trong miễn trách nhiệm này: (a) phải tuân theo đoạn trước; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm nảy sinh theo miễn trách nhiệm này, bao gồm trách nhiệm nảy sinh trong hợp đồng, trong khi sai và vi phạm trách nhiệm theo luật pháp.

Miễn là trang web và thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào của bất kỳ loại nào.

SÒNG BẠC HÀNG ĐẦU

2,000,000 VNĐ cho thành viên mới + 213 điểm thưởng khi đăng ký + 150% tiền thưởng quay hũ

Nhận 320K+20 Vòng quay miễn phí + 100% thưởng chào mừng + 01 áo thun NGOẠI HẠNG ANH

100% nạp đầu lên đến 2,500,000đ + Thưởng thêm 30% khi nhập mã code 1x_182075

60,000 VNĐ thưởng đăng ký + 400% lên đến 300 USD + 100 vòng quay miễn phí

W88
90.000đ thưởng đăng ký + 100% thưởng chào mừng
K8

Nhận 88k khi xác thực SĐT + Điểm danh mỗi ngày nhận tiền thưởng + 10% tiền gửi mỗi ngày lên đến 2,000,000 VND

M88

125% thưởng chào mừng casino lên đến1,888 VNĐ + 188% tiền thưởng quay hũ 

Parimatch: 100% thưởng chào mừng

60,000 VNĐ thưởng đăng ký + 100% thưởng chào mừng

GlobalOdds: 200% tiền thưởng chào mừng + 100% tiền thưởng tiền gửi